Pedagogisk målarbild med maskrosens livscykel

Det här är en pedagogisk målarbild för att måla och förstå maskrosens livscykel. Den riktar sig främst till barn i förskole- och på lågstadieåldrarna. Du kan ladda ner målarbilden gratis – men kom ihåg att respektera upphovsrätten.